Zjistěte:
1. kde jste = co chcete vyřešit
2. = kde chcete být = Váš cíl
3. = jak toho dosáhnout = Váš plán

Nechte se vést na Vaší cestě za splněným cílem...

Kontaktní údaje
Celé jméno:
Emailová adresa:
Telefon:
Fakturační adresa
Ulice a číslo domu:
Město:
Země:
PSČ:
Vaše kreditní karta
Čísko Vaší kreditní karty:
CVC kód:
Měsíc expirace:
Rok expirace:
Položka
Cena
Kč1,400
Kč1,000
Kč8,000
Kč11,200
Kč1,800
Kč1,400
Kč6,000
0
 Advanced issue found
 
Pokud si objednáte koučink, obdržíte:
  • Osobní přístup ze strany koučky. Narozdíl od skupinového koučinku nebo online semináře, při osobním koučinku můžeme jít opravdu do hloubky problému a odhalit jeho pravou příčinu. Následuje nástin jednotlivých kroků k řešení problému a pak již samotné odstraňování problému.
  • Bezpečné prostředí. Na koučinku nebudete kritizován/a. Koučka Vám může navrhnout cestu, ale vásledné řešení je vždy na Vás. Koučink představuje bezpečné prostředí, kdy Vaše názory jsou akceptovány a finální volba řešení je ze strany koučky podporována. 
  • Atmosféra postupu vpřed. Narozdíl od některých terapií či forem  intervencí, koučink je o cestě vpřed. Minulost nám může posloužit v porozumění současnosti, ale koučink je zaměřený především na budoucnost, na cestu vpřed.

Bezpečná platba

Každá objednávka je zprocesována přes zabezpečenou, 256-ti bitovou zakrypovanou platební bránu, aby byla zajištěna bezpečnost Vašich údajů. 
PROHLÁŠENÍ
Veškerá rizika plynoucí z používání této webovské stránky včetně nástrojů a informací obdržených od Jany Šneeweisové bere na sebe uživatel této webovské stránky. Tato webosvká stránka včetně nástrojů a informací poskytnutých Janou Šneeweisovou slouží čistě pro účely informativní a nenahrazují jakoukoulo lékařskou péči nebo léčbu.  Autorka na sebe nebere jakoukoli zodpovědnost k jakékoli osobě týkající se možných zdravotních následků uživatele této webovské stránky. 

Copyright Statement
@Jana Sneeweisova
All rights reserved.

© Copyright 2020 - All Rights Reserved, Jana Sneeweisova 
Powered By ClickFunnels.com